Onze klanten

Leren doen we samen!

Blijfwijs staat voor educatie en samenwerking, waarin het kind centraal staat. Kinderen krijgen op de basisschool allerlei vakken aangeboden. Rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde; elke discipline komt aan bod. Of het nu gaat om een reguliere of speciale school, Dalton- of Montessori-onderwijs, elke dag staat er een leraar voor de klas die het schoolkind zoveel mogelijk vaardigheden bijbrengt.

Maar leren gaat soms niet vanzelf en dan heeft een kind extra begeleiding nodig. Zo kan de ouder thuis het kind ondersteunen in zijn vaardigheden of een coach in de RT-praktijk. Zij helpen onder andere met het automatiseren van de tafels, met moeilijke rekensommen, bij het schrijven en spellen of dyslexie-problemen, of het metrieke stelsel.

Daarnaast is er ook aandacht voor kinderen die sociaal-emotioneel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Blijfwijs helpt kinderen met behulp van educatief materiaal om spelenderwijs in hun kracht te komen. Daarnaast hebben hoogbegaafde of meerbegaafde leerlingen weer meer of andere uitdagingen nodig. Zij zitten vaak in de plusklas of worden kangoeroekinderen genoemd als ze heel goed in moeilijke rekenvraagstukken zijn. Zij zijn gebaat bij echte breinkrakers, logische denkspellen en slim, educatief spelmateriaal.

Alle leermiddelen van Blijfwijs zijn in de klas te gebruiken tijdens zelfstandig werktijd, in de plusklas, als pluswerk of voor in de kieskast. Maar ook thuis of in de praktijk kan er gewerkt worden met onze educatieve materialen. De spellen stimuleren de cognitieve ontwikkeling, de taal- en rekenvaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Blijfwijs is al meer dan 12 jaar partner van basisscholen en praktijken in Nederland en België. Voor onze educatieve leermiddelen maken we gebruik van een breed scala aan merken, zoals Schoolsupport, Filosofiejuf, Schubi, Philos, Pica, Buki, CPS, Smart Games, Scala en Open Up. En uiteraard zijn we altijd op zoek naar de nieuwste, beste maar vooral leukste educatieve spellen voor kinderen!