Kinderen zijn op de basisschool continu met taal bezig, vaak zonder zich er bewust van te zijn. Wanneer de taalontwikkeling moeizamer gaat, kun je met de leermiddelen van Blijfwijs samen of zelfstandig werken aan een betere taalvaardigheid. Van groep 1 t/m groep 8 kun je oefenen op het gebied van onder meer (werk)woordspelling, grammatica, woordenschat en lezen.