Dit zijn de educatieve spellenpakketten van Blijfwijs.nl. Een compleet assortiment leerondersteunende spellen voor in de klas. Geschikt voor het regulier basisonderwijs, Daltononderwijs, Montessori en Speciaal onderwijs. Ieder pakket heeft een overlappende groep zodat iedere leerling op zijn of haar eigen niveau spelend kan leren. Soms individueel, samen of in groepen. Alle vakgebieden komen aan bod!